söndag 1 mars 2009

S-riksdagsman: Bildt måste agera för förföljda kristna i Irak

Sverige måste agera nu! sluta titta på när en katastrof sker!!


http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=163339


S-riksdagsman: Bildt måste agera för förföljda kristna i Irak

Publicerad: 2009-02-27 13:23
Den socialdemokratiske riksdagsledamoten Aleksander Gabelic kräver besked från utrikesminister Carl Bildt om vad han tänker göra för att förföljelsen av kristna i Irak upphör.

Gabelic vill att Sverige agerar för att en säkerhetszon upprättas i Irak i vilken kristna kan leva i skydd.

- År 2003 beräknades omkring 800 000 kristna ha funnits i landet men sedan dess har ungefär hälften av dem tvingats fly. Det är kristna minoritetsgrupper som assyrier, kaldéer och syrianer som är utsatta för svår förföljelse.

Gabelic påpekar i sin fråga till utrikesministern att det förekommer såväl attacker mot kyrkor, skolor och religiösa ledare som sekteristiska attacker mot kristna familjer.

- Det finns uppgifter om att kristna avstår från att bevista olika former av religiösa sammankomster på grund av hot om våld. Människor har kidnappats och mördats. Under hot om mord, våldtäkt eller tvångsgifte har många kristna tvingats konvertera till islam, bära slöja eller klä sig på ett mer muslimskt sätt.

Aleksander Gabelic menar att situationen är helt oacceptabel. Något måste göras för att försäkra dessa människor såväl religionsfrihet som respekt för de mänskliga rättigheterna.

- Det bästa vore om en säker zon inom Irak kunde skapas. Till exempel bedrivs lobbyarbete för att bilda ett autonomt område i Nineveh Plan norr om Mosul i Irak. Det är assyriernas/kaldéernas/syrianernas historiska område och där är de i dag i majoritet. Där skulle förföljda människor kunna finna en tillflyktsort där de kan leva tryggt, med möjlighet till självstyre.

Gabelic frågar mot bakgrund av detta hur utrikesministern ser på möjligheten för det internationella samfundet att stödja skapandet av en säker, självstyrande zon i Irak för de förföljda minoriteter som nämns ovan.
Leif Cyrillus
Webbreporter
leif.cyrillusdagen.se
08-619 24 00

Leif  Cyrillus

1 kommentar:

Serhat Daran sa...

Måste säga att KRG gjort ett bra jobb med tanke på omständigheterna med att skydda och ge stöd till kristna som flytt från andra delar av landet. Jag har dock inte hört ett knyst från USA:s sida. Men varför skulle imperialisterna bry sig? :)